Vull fer-me Soci

Si vols fer-te soci de SAGI tens dues opcions possibles:

Soci de ple dret (numerari)

Pots accedir a tots els serveis que oferim: rebre informació per correu, participar en les diferents activitats (esplai, colònies i tallers) a preu reduït , ser membre amb veu i vot de l'Assemblea General i formar part dels òrgans de govern de l'Associació.

Formulari d'Inscripció: Soci de ple dret

Soci de ple dret (numerari)


Sol·licita inscriure's a l'Associació Síndrome Asperger Girona

Cònjugue o altres

Amb SA i AAF (fill, filla, altres...)

Treball
No

Autoritzo a l'Associació SAGI carregar en el meu compte:

Aportació quota de soci numerari voluntària mensual 20€

Soci col·laborador

Tens els mateixos drets que el cas anterior excepte a  gaudir de preu reduït en les diferents activitats de pagament que organitzi l'Associació (o a les que participi de la Federació) ni pots formar part dels òrgans de govern de l'Associació.

Formulari d'Inscripció: Soci col·laborador

Soci Col·laborador


Sol·licita inscriure's a l'Associació Síndrome Asperger Girona

Cònjugue o altres

Amb SA i AAF (fill, filla, altres...)

Treball
No

Autoritzo a l'Associació SAGI carregar en el meu compte:

Aportació quota de soci numerari voluntària mensual 10€