Adolescents

Tallers terapèutics individuals i/o grupals

Els objectius del treball a assolir en els tallers s’estableixen segons les necessitats de cada cas (habilitats socials i comunicatives, autoestima, empatia...) juntament amb la família i altres professionals (clínics i educatius). Un cop definit el treball, s’assigna el psicòleg de referència més adient per implementar-lo, així com de fer el seguiment i revisió d’aquest.

Aquests tallers es fan a nivell individual i/o grupal i la seva periodicitat sol ser setmanal, quinzenal o mensual depenent de la valoració que en fan l’equip de psicòlegs conjuntament amb la família i professionals.

Suport a la integració en el centre educatiu

Us oferim la possibilitat de que el psicòleg de referència vagi als instituts, quan sigui necessari, per tal de fer coordinacions i formacions amb l’equip docent. L’objectiu principal d’aquest suport és oferir un acompanyament adequat al jove en el procés d'adaptació en les etapes de secundària o batxillerat realitzant un seguiment directe (coordinacions i visites al centre) i/o fent sessions de formació sobre la SA i TEA als professionals dels centres.

Per altra banda, també es pot fer una sessió amb el grup classe per fer arribar informació sobre la SA i TEA als companys de classe.

L’horari i el dia d’aquestes activitats es concretaran amb l’equip docent de l’institut.

Estudi assistit a distància

Des de l’associació oferim la possibilitat de poder continuar els estudis mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (Grau d’Educació Secundària, Batxillerat, Proves d’Accés a Cicles Formatius, Cicles Formatius de Grau Mig i de Grau Superior, etc.). Així mateix, si hi ha alguna persona que li interessa cursar algun estudi a distància que no està contemplat dins la IOC, igualment pot aprofitar aquest servei.

L’horari d’aquesta activitat és de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. L’equip de professionals que gestiona aquest servei ajuda els joves i adults a planificar-se i distribuir-se el temps de treball i estudi de cada matèria tenint en compte les seves dificultats, el seu ritme de treball i les característiques d’aprenentatge.

Oci Jove

Les característiques de les persones amb SA i TEA dificulten, en diferent grau, la seva participació en la vida comunitària, la realització d'activitats d'oci psicoeducatives i temps lliure. Per això, i tenint en compte la importància que pel benestar i el desenvolupament de tota persona tenen aquestes activitats, la nostra associació ofereix la possibilitat d’assistir a l’esplai per a nens i adolescents, així com a sessions d’oci jove per a joves adults.

Els objectius principals dels esplais i trobades de joves, entre d’altres, són: millorar les habilitats socials i comunicatives en un entorn natural amb iguals, ampliar interessos, treballar la resolució de conflictes i tolerar millor la frustració, fomentar hàbits d’autonomia, treballar la gestió dels diners, participar en activitats pròpies de cada edat, etc.

Aquests objectius es treballen al llarg del curs (d’octubre a juny) a partir de 15 sessions planificades, dirigides i supervisades per un equip de monitors i psicòlegs formats en el camp de l’Espectre de l’Autisme. Podeu consultar el nostre calendari de sessions en aquest enllaç xxx.

A fi d’aconseguir un lleure i oci participatiu, les activitats i sortides es consensuen amb els participants de cada grup.

Contacteu amb nosaltres si voleu més informació sobre aquesta activitat.

Estades i colònies d’estiu

Des de l’associació, juntament amb altres associacions federades, organitzem estades i colònies d’estiu. En concret, SAGI-TEA participa en l’organització d’estades en ciutats per a joves majors de 16 anys amb els objectius següents: treballar les habilitats socials i comunicatives, millorar les dificultats restrictives en el menjar, adquirir habilitats de convivència, participar en activitats pròpies de cada edat, fomentar l’autonomia, ampliar els interessos d’oci, establir i enfortir lligams d’amistat, entre d’altres.

Aquestes estades tenen una duració d’entre 7-8 dies i estan planificades, supervisades i gestionades per un equip de psicòlegs i monitors formats en TEA.

En els estius anteriors hem estat a Girona (2012 i 2013), Llançà (2014), València (2015), Tarragona (2016) i Madrid (2017).

Convenis de pràctiques laborals

A través de convenis entre les empreses i l’associació es realitzen pràctiques laborals a museus (aquests convenis poden estendre’s a altres empreses) que prèviament es pacten amb l’ajut dels professionals de la nostra entitat. Aquests, després d’informar de les capacitats i característiques individuals dels nostres joves, acorden les tasques més adequades que poden dur a terme al llarg de les pràctiques. També fan el seguiment i l’assessorament necessari estant en contacte amb l’empresa.

A partir d’aquestes estades de pràctiques els joves i adults poden anar guanyant confiança en ells mateixos i obrir el camí per a entrar en el món laboral. S’intenta recollir la informació necessària per a poder fer una bona orientació laboral, adequada a cada persona en particular, ja que els interessos i aptituds del nostres joves i adults són extremadament desiguals i variades.

Tallers d’orientació i formació laboral

A partir d’aquests tallers es pretén anar elaborant un perfil professional ajustat a la persona per tal de trobar el lloc de feina més adient a les seves habilitats, aptituds i interessos. Aquests tallers s’inicien amb un test d’aptituds i interessos professionals. Paral·lelament, es treballa com elaborar el currículum vitae, com redactar la carta de presentació, com fer la cerca de feina, com realitzar l’entrevista de selecció, etc.

Aquesta activitat es realitza de manera individual i la freqüència de les sessions s’estableix conjuntament amb el jove.

Contacteu amb nosaltres si voleu més informació sobre aquests tallers.

Suport a la integració laboral

Oferim assessorament i acompanyament directe en el món laboral. Això implica el desplaçament del psicòleg de referència de la persona a l’empresa on treballa per oferir un seguiment al propi adult i assessorament a l’empresa.

L’horari i el dia d’aquestes visites es concretaran amb l’empresa i la persona adulta.