Buscant un diagnosi

Malgrat que va ser definit al 1944 pel pediatra austríac Hans Asperger, es tracta d'un trastorn molt poc conegut per la població en general ja que fins al 1994 no va ser reconegut per la comunitat mèdica internacional i inclòs en el DSM-4 : Diagnostic and statistical manual mental disorders. 

A l’última edició del Manual de Diagnòstic dels Trastorns Mentals de l’APA (DSM-V), s’introdueix un canvi en la denominació, classificació i descripció dels Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA) en el que desapareixen els subgrups identificats en l’antiga classificació, entre d’altres la Síndrome d’Asperger (SA) i tots passen a formar part d’un únic grup com a TEA.

Per aquest motiu, cal remarcar que dos persones amb el diagnòstic amb TEA poden ser molt diferents; cada persona és un cas únic amb les seves característiques idiosincràtiques, independentment de la etiqueta diagnòstica.

Com es tracta d’un trastorn poc conegut, moltes famílies de l’associació hem patit un llarg camí per arribar a tenir un diagnòstic.

Els especialistes en la matèria son psicòlegs, psiquiatres, neuropediatres i psicopedagogs. L’equip de psicòlegs de la nostra Associació tenen les competències i l’expertesa per fer-ho. Contacteu amb nosaltres!

Per als recents diagnosticats

Disposar d'un diagnòstic representa tenir un punt de partida i saber d'entrada amb quines dificultats ens trobarem i també quines estratègies seguir. Potser una de les primeres coses a fer és la sol·licitud de reconeixement del grau de disminució que emet la Generalitat de Catalunya. 


Un cop l'obtingueu, i si l'afectat per SA és menor d'edat, també podeu demanar un ajut econòmic a la Seguretat Social que es diu "fill a càrrec" 

 

La certificació del grau de disminució és un reconeixement oficial del trastorn que pateixen els nostres fills. Es mesura en tres trams: - Fins el 33%, - Entre el 33 i el 60%, A partir de 60%.


La Síndrome d’Asperger la dictaminen normalment amb un 33% sense cap barem de dependència associada i per tant, sense dret a cap mena de pensió.


No és un certificat per sempre: cal revisar-lo. En el dictamen final ja surt la propera data de revisió (entre 5 i 8 anys).

Les avantatges de fer-ho són moltes:

   Disposareu d’un certificat oficial amb el qual podreu adreçar-vos a l’escola o institut a fi d'exigir un dret fonamental: l’atenció especial que requereix el nen i, si s’escau, l’adaptació curricular o la demanda de personal de suport a l'aula.

   Avantatges econòmics: Hi ha un seguit d'avantatges que ofereixen diferents organismes:

      Agència Tributària:
         · Fins als 18 anys una prestació anual, variable depenent de la Comunitat autònoma.
         · Desgravació fiscal anual
         · Ens eximeix de pagar l’impost de donacions i successions, de transmissions patrimonials i      l’impost de circulació (a través del concessionari en el moment de la compra del vehicle),
         · Reconeixement com a família nombrosa a famílies de 3 membres (pares + fill amb discapacitat + germà/germana)

      Hisenda Local: impost de circulació anual (el cotxe ha d’estar a nom de l’afectat i aquest pot ser un menor d’edat) i reducció de l'IBI

      Accés a diverses beques (lligat al nivell de renda econòmica dels pares): PUA, INAPE i algunes de consell comarcal.

      Accedir a la reserva de places per a persones amb disminució de les convocatòries als cossos de funcionaris de les administracions. 

      Com a pares d'afectats, accedir a ajuts específics que puguin oferir en el vostre lloc de treball.

Es demana a qualsevol de les delegacions del Departament de Benestar Social del territori.

Aquest certificat “etiqueta” al meu fill com a disminuït psíquic?

En cap cas  esteu obligats a ensenyar el certificat resultant a ningú que vosaltres no vulgueu. NO és obligatori presentar-lo enlloc, excepte en els organismes oficials on demaneu serveis o ajuts econòmics.