Famílies

Sortides familiars

Un cop al trimestre des de l’associació es realitzen sortides familiars. L’objectiu és potenciar el tracte amb els companys, l’autonomia personal dels nens, joves... , els seus vincles i les seves habilitats socials. Al mateix temps permeten a les famílies gaudir dels fills/es i aprendre a acceptar les diferents realitats, normalitzant les activitats de lleure.

També s’intenta reduir aquelles conductes que podrien considerar-se més disruptives, de manera que el clima de convivència sigui el més agradable possible. Finalment, per sobre de tot el que es busca és que tota la família gaudeixi d’un dia acompanyada per altres famílies i fomentar la cohesió del grup i l’associacionisme.

Trobades, xerrades i conferències per a pares, familiars i adults

Al llarg del curs escolar, s’organitzen sessions mensuals (dissabtes matí) gratuïtes per a pares, familiars i adults en les que intervenen professionals o persones relacionats amb l’Espectre de l’Autisme. A més, s’aprofiten aquestes sessions per portar testimonis personals.

Mitjançant un assessorament adreçat a pares i familiars, aconseguim la seva acceptació i una nova manera d’entendre al comportament dels seus fills. A més, aquest espai ofereix la possibilitat d’intercanviar experiències, atendre a les famílies noves i cohesionar la pertinença del grup.

El preu d’aquestes xerrades esta inclòs a la quota mensual (tant per a socis numeraris com per a socis col·laboradors), es fan d’11 a 13 hores i les dates estan en el calendari de la nostra web (xxxx).
Contacteu amb nosaltres si voleu més informació sobre aquestes trobades.

Cursos de formació i tallers per a pares i familiars

Aquests cursos consten de 6 sessions i pretenen donar la informació bàsica sobre els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme, així com donar les pautes i eines bàsiques per treballar des de casa les dificultats detectades. La última sessió estarà destinada a treballar casos reals (presentats per les pròpies famílies i/o per la formadora).

El curs es realitzarà els dissabtes per la tarda de 16:15 a 17:45 en el local de la nostra associació i estan impartits per psicòlegs especialitzats en TEA de la nostra associació. En el següent enllaç es poden consultar les dates d’aquesta activitat.

Formació, assessorament i orientació sobre pautes educatives i de conducta del familiar
Els familiars de les persones amb TEA (pares, tiets, germans, etc.) poden demanar sessions individuals per rebre informació, assessorament familiar i pautes d’intervenció a casa (sobre resolució de conflictes, problemes de comportament, etc.) Aquestes sessions es concertaran amb els psicòlegs de referència.

Informació i assessorament sobre recursos públics i privats

Els familiars i les persones adultes amb TEA poden sol·licitar al seu psicòleg de referència sessions individuals per rebre informació i assessorament sobre els recursos públics i privats (beques, ajuts econòmics, etc.).

Informes especialitzats

Des de l’associació també elaborem informes especialitzats per a centres i altres professionals, com per exemple per realitzar la valoració o revaloració de la discapacitat. S’encarrega de redactar-lo el propi psicòleg de referència i s’ajusta a les circumstàncies que cada cas precisa.

Contacteu amb nosaltres si voleu més informació sobre aquest servei.