L’Associació

Associació Síndrome d'Asperger Girona (SAGI)

Som una entitat sense ànim de lucre, creada per les famílies amb persones afectades, per fer front a problemes i a necessitats comunes.

El nostre àmbit territorial és la província de Girona i les comarques properes i juntament amb la resta d’associacions homòlogues que hi ha al país conformem la Federació de l'espectre autista: Asperger de Catalunya.

Estem legalment constituïts amb núm. de NIF G-55033245 i comptem amb uns Estatuts reconeguts pels òrgans competents.

Què aportem a la societat?

· Fomentem la investigació universitària en la síndrome facilitant la realització de les pràctiques de fi dels estudis universitaris a la nostra Associació

  · Fomentem el voluntariat i l'educació en valors.

  · Generem ocupació (contractació de psicòlegs)

  · Elaborem materials didàctics i de difusió general que posem a l'abast dels centres d'ensenyament, de la xarxa assistèncial i del públic en general.

Objectius principals

· La difusió i coneixement de la síndrome a tots nivells: la detecció i diagnòstic precoç son fonamentals per un bon desenvolupament de la persona afectada.

· El reconeixement del dret a una educació normalitzada i adaptada a les necessitats dels nostres fills.

· La detecció i el diagnòstic precoç que permeti l'atenció primària i continuada dins l'àmbit de la sanitat pública, seguint un protocol d'actuació comú, amb la inclusió de teràpies específiques.

· Impulsar centres especialitzats en el diagnòstic i tractament específic que atenguin les persones afectades al llarg de tota la seva vida, amb teràpies específiques i professionals de referència amb els coneixements i la formació adequada.

· Treballar per al reconeixement de les necessitats educatives especials dels infants i per a la preservació de la seva integritat física i psicològica en els centres escolars.

· Aconseguir l’accés i la integració social i educacional de joves i adolescents en els Instituts, formació professional, universitat...

· Treballar en la inserció laboral dels joves i adults per tal que aconsegueixin un treball adequat a les seves capacitats a fi de possibilitar la seva autonomia i independència.