TEA-Asperger

La síndrome d’Asperger és un trastorn greu del desenvolupament tipificat dins els trastorns de l’espectre autista (TEA). Afecta de 3 a 7 de cada 1.000 persones amb més incidència en els homes que en les dones.

Les persones amb la síndrome generalment tenen un nivell d’intel·ligència normal o superior. De fet, és una discapacitat psíquica no visible que es manifesta sobretot en els comportaments socials inadequats i en la rigidesa en la manera de pensar i comportar-se.

 

Característiques

Interessos específics
Acostumen a centrar la seva atenció en un tema o àmbit temàtic concret. La major part del seu temps l’ocupen en jugar, buscar informació i parlar sobre aquest tema: trens, dinosaures, arquitectura, ...

Habilitats de comprensió
Poden tenir dificultats de comprensió lectora per entendre preguntes complexes. Tendeixen a la interpretació literal dels textos. Per contra, tenen una memòria excepcional per recordar dades, dates d’aniversari, itineraris, ... sobretot si tenen a veure amb el seu tema preferit

Habilitats de comunicació
Sovint tarden a adquirir la parla i els costa mirar als ulls quan parlen. La seva comprensió és literal, ignoren els dobles sentits i el sentit figurat. Difícilment coneixen el llenguatge no verbal de qui els parla: expressions facials, etc. Ells tendeixen a parlar amb un to de veu i una entonació peculiar.

Habilitats socials i emocionals
Els pots incomodar el contacte social. Durant la infantesa es relacionen millor amb adults o nens més petits que no amb els seus iguals. L’adolescència acostuma a ser una època molt complicada per la seva impossibilitat d’entendre el món subliminar i de dobles sentits que caracteritza aquesta etapa.