Adults

Tallers terapèutics individuals i/o grupals

Els objectius del treball a assolir en els tallers s’estableixen segons les necessitats de cada cas (habilitats socials i comunicatives, autoestima, empatia...) Un cop definit el treball, s’assigna el psicòleg de referència més adient per implementar-lo, així com de fer el seguiment i revisió d’aquest.

Aquests tallers es fan a nivell individual i/o grupal i la seva periodicitat sol ser setmanal, quinzenal o mensual depenent de la valoració que en fan l’equip de psicòlegs

Tallers d’orientació i formació laboral

A partir d’aquests tallers es pretén anar elaborant un perfil professional ajustat a la persona per tal de trobar el lloc de feina més adient a les seves habilitats, aptituds i interessos. Aquests tallers s’inicien amb un test d’aptituds i interessos professionals. Paral·lelament, es treballa com elaborar el currículum vitae, com redactar la carta de presentació, com fer la cerca de feina, com realitzar l’entrevista de selecció, etc.

Aquesta activitat es realitza de manera individual i la freqüència de les sessions s’estableix conjuntament amb el jove o adult.

Contacteu amb nosaltres si voleu més informació sobre aquests tallers.

Suport a la integració laboral

També oferim assessorament i acompanyament directe en el món laboral de les persones adultes amb TEA. Això implica el desplaçament del psicòleg de referència de la persona a l’empresa on treballa per oferir un seguiment al propi adult i assessorament a l’empresa.

L’horari i el dia d’aquestes visites es concretaran amb l’empresa i la persona adulta.
Contacteu amb nosaltres si voleu més informació sobre aquest suport.

Estudi assistit a distància

Des de l’associació oferim la possibilitat que els joves i adults de l’associació que així ho desitgin pugui continuar els seus estudis mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (Grau d’Educació Secundària, Batxillerat, Proves d’Accés a Cicles Formatius, Cicles Formatius de Grau Mig i de Grau Superior, etc.).

Així mateix, si hi ha alguna persona que li interessa cursar algun estudi a distància que no està contemplat dins la IOC, igualment pot aprofitar aquest servei.

L’horari d’aquesta activitat és de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. L’equip de professionals que gestiona aquest servei ajuda els joves i adults a planificar-se i distribuir-se el temps de treball i estudi de cada matèria tenint en compte les seves dificultats, el seu ritme de treball i les característiques d’aprenentatge.

Contacteu amb nosaltres si voleu més informació sobre aquest servei.

Oci per a adults

Des de l’associació, amb el suport dels mateixos adults, organitzem sortides lúdiques. L’objectiu d’aquestes trobades és oferir un espai per conèixer altres adults amb SA i TEA, així com també per compartir experiències.

Contacteu amb nosaltres si voleu més informació sobre les sortides per a adults.

Convenis de pràctiques laborals

A través de convenis entre les empreses i l’associació es realitzen pràctiques laborals a museus (aquests convenis poden estendre’s a altres empreses) que prèviament es pacten amb l’ajut dels professionals de la nostra entitat. Aquests, després d’informar de les capacitats i característiques individuals dels nostres joves, acorden les tasques més adequades que poden dur a terme al llarg de les pràctiques. També fan el seguiment i l’assessorament necessari estant en contacte amb l’empresa.

A partir d’aquestes estades de pràctiques els joves i adults poden anar guanyant confiança en ells mateixos i obrir el camí per a entrar en el món laboral. S’intenta recollir la informació necessària per a poder fer una bona orientació laboral, adequada a cada persona en particular, ja que els interessos i aptituds del nostres joves i adults són extremadament desiguals i variades.

Informes especialitzats

Des de l’associació també elaborem informes especialitzats per a centres i altres professionals, com per exemple per realitzar la valoració o revaloració de la discapacitat. S’encarrega de redactar-lo el propi psicòleg de referència i s’ajusta a les circumstàncies que cada cas precisa.

Informació i assessorament sobre recursos públics i privats

Podeu sol·licitar al vostre psicòleg de referència sessions individuals per rebre informació i assessorament sobre els recursos públics i privats (beques, ajuts econòmics, etc.).

Trobades, xerrades i conferències

Al llarg del curs s’organitzen sessions mensuals (dissabtes matí) gratuïtes per a pares, familiars i adults en les que intervenen professionals o persones relacionats amb l’Espectre de l’Autisme. A més, s’aprofiten aquestes sessions per portar testimonis personals

El preu d’aquestes xerrades esta inclòs a la quota mensual (tant per a socis numeraris com per a socis col·laboradors), es fan d’11 a 13 hores i les dates estan en el calendari de la nostra web